top of page

Vores Episke etik

1. Tavshedspligt:
Behandleren har altid ubetinget tavshedspligt. Dvs. vores behandler ikke under nogen omstændigheder må eller vil  viderebringe fortrolige oplysninger om klienter til andre, medmindre klienten udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.  Ligeledes vil journaler og anden info blive opbevaret sikkert.

2. Påklædning:
Vores behandler vil altid være påklædt. Klienten vil som udgangspunkt være nøgen under behandlingen.

 

3. Behandler/klient-relation:
Behandleren anerkender og respekterer altid klientens grænser.  Behandleren stopper med at massere, hvis klienten anmoder om det. Inden den fysiske behandling vil der derfor også blive snakket om kommunikation under behandlingen, så der så vidt muligt undgås misforståelser og/eller kommunikations svigt.
Såfremt der opstår en romantisk relation mellem en behandler og en klient, ophører behandler/klient-forholdet.

4. Integritet:
Behandlere er bevidste om den magt, de har i rollen som behandler og vil aldrig udnytte denne magt til seksuel eller anden udnyttelse af klienter.
Der gives aldrig behandlinger til personer der er usoigneret, udviser manglende integritet, påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Behandlingen stopper øjeblikkeligt, hvis klienter befamler eller beder om seksuelleydelser. Der ydes ingen økonomisk kompensation for afbrudt behandling.

5. Smittefare:

Vi forventer du er fri for køns- og andre smitsomme -sygdomme. Før massagen påbegyndes skal du have undersøgt dig selv for kønsvorter og andet smitsomt. For at undgå smitte spredning skal du oplyse massøren om dette, før massagen påbegyndes. Massøren har derved mulighed for at forebygge smittespredning til sig selv og andre kunder.

Check derfor dig selv med et spejl for kønsvorter på og omkring kønsdelene.

Vi forbeholder os ret til at massere med handsker ved synlige tegn på smitterisiko for os og vores andre kunder. 

Vi håber på din forståelse og opbakning for overstående, da ingen kommer på vores klinikker for at blive smittet af en kønssygdom. Derfor tager vi hygiejnen på klinikken meget alvorlig.

6. Sex:

Der tilbydes ingen seksuelle ydelser af nogen art, herunder samleje, oral og anden form for penentrering.

7. Afbud/udeblivelse:

Hvis du bliver nød til at aflyse bedes du gøre det så hurtigt som muligt. Dog mindst 24 timer før. Ved manglende/for sent afbud vil der blive opkrævet 500,-Dkr. for udeblivelsen.

 

bottom of page